•Hunden skal have gyldig ansvarsforsikring og skal leve op til hundelovens krav om mærkning (hundetegn/chip).

           Det anbefales, at man har en forsikring som dækker i alle forhold, hvad end der måtte opstå, som enten tredie part eller ens dyr er årsag til.
 

•Er hunden yngre end 6 måneder gammel gives der eneluftning efter aftale

 

•Hunden skal være fri for smitsomme sygdomme

 

•I tilfælde af at hunden bliver akut syg eller kommer til skade, kontaktes ejeren. Skønnes det nødvendigt vil                
Din-HundeSitter kontakte jeres dyrlæge, regningen betales af ejeren.

 

•Hundeejeren skal oplyse om hunden er i løbetid eller andet, der kan forhindre fælles luftning. 

 

•Hunden skal kunne begå sig mellem andre hunde ellers tilbydes der ene luftning.

 

•Hunden skal være stabil i indkald, hvis den må løbe løs. Hvis det er et problem bliver den  luftet med snor.

 

• Din-HundeSitter forbeholder sig retten til at afvise enhver hund, som
  Din-HundeSitter vurderer ikke kan luftes på forsvarlig vis.

 

•Der tages forbehold for egen sygdom og evt. problemer med bilen, og der afregnes ikke for den pågældende dag.

 

•Evt. afbud skal meddeles senest dagen før kl. 19. Der afregnes ikke ved overholdelse af tidsfristen, ellers kræves fuld betaling. 

 

 
•Endelig udfyldes på introduktionsmødet en formular med oplysninger om hunden og ejerens navn, adresse, forsikringsselskab osv.